MYO'da programlar aras覺 ge癟i ve Kontenjanlar

BÖLÜMLER ARASI GEÇ襤 ve KONTENJANLAR


Bavuru Koullar覺:
1) Ayn覺 diploma programlar覺nda birinci öretimden ikinci öretime kontenjan s覺n覺rlamas覺 olmaks覺z覺n geçi yap覺labilir.
2) 襤kinci öretimden sadece ikinci öretim diploma programlar覺na geçi yap覺labilir. Ancak, ikinci öretim diploma programlar覺ndan baar覺 bak覺m覺ndan bulunduu s覺n覺f覺n ilk yüzde onuna girerek bir üst s覺n覺fa geçen örenciler birinci öretim diploma programlar覺na kontenjan dahilinde geçi yapabilirler.
3) Uzaktan öretimden örgün öretim programlar覺na geçi yap覺labilmesi için, örencinin örenim görmekte olduu programdaki genel not ortalamas覺n覺n 100 üzerinden 80 veya üzeri olmas覺 veya kay覺t olduu y覺ldaki merkezi yerletirme puan覺n覺n, geçmek istedii diploma program覺n覺n o y覺lki taban puan覺na eit veya yüksek olmas覺 gerekir.
4) Birinci veya ikinci öretim diploma programlar覺ndan uzaktan eitim veren diploma programlar覺na yatay geçi yap覺labilir.
5) Üniversite bünyesindeki ayn覺 düzeyde fakat farkl覺 merkezi yerletirme puan türü ile örenci kabul eden diploma programlar覺 aras覺nda yatay geçi bavurusu yap覺labilmesi için, örencinin merkezi s覺nava girdii y覺l itibar覺yla geçmek istedii diploma program覺 için geçerli olan puan türünde ald覺覺 merkezi yerletirme puan覺n覺n, geçmek istedii diploma program覺na edeer yurt içindeki dier üniversitelerin diploma programlar覺n覺n en düük taban puan覺ndan az olmamas覺 art覺 aran覺r.
6) Yetenek s覺nav覺 ile örenci alan diploma programlar覺na kurum içi yatay geçilerde dier artlar覺n yan覺 s覺ra yetenek s覺nav覺nda da baar覺l覺 olma art覺 aran覺r.
7) Örenim dili Türkçe olan programlardan 襤gilizce olanlara geçi yap覺labilmesi için, Yabanc覺 Diller Bölüm Bakanl覺覺 taraf覺ndan yap覺lacak olan 襤ngilizce Seviye Tespit S覺nav覺nda baar覺l覺 olmak yada Maltepe Üniversitesi Yabanc覺 Diller Bölüm Bakanl覺覺 Haz覺rl覺k S覺n覺f覺 ve Yabanc覺 Dil Dersleri Yönergesinde belirtilen artlar覺 ta覺yor olmak gerekir.
8) Bavurular en erken ikinci yar覺y覺l, en geç beinci yar覺y覺l覺n ba覺nda yap覺labilir.
 
Dier Hükümler:
1) Bavurular, Örenci 襤leri Daire Bakanl覺覺na aa覺da belirtilen tarihler aras覺nda yap覺l覺r. Bavuru koullar覺n覺 salayan örencilerin durumlar覺 ilgili Fakülte/ Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca deerlendirilir ve sonuçland覺r覺l覺r.
2) Burslu kontenjan dahilinde örenim görmekte olan örenciler kurum içi yatay geçi yapt覺klar覺nda burslar覺ndan feragat etmi say覺l覺rlar.
3) Kurum içi yatay geçiten yararlanan örenci önceki bölümüne/program覺na geri dönemez.
4) Kurum içi yatay geçi yapan örencinin daha önceki bölümde/programda geçirdii süreler örenim süresine dahil edilir. Bir örencinin iki bölümdeki toplam örenim süresi yedi y覺ldan fazla olamaz. Bu süre Meslek Yüksekokulu için dört y覺l覺 geçemez.
5) Kurum içi yatay geçi yapan örencinin geçi yapt覺覺 bölümde/programda alaca覺 dersler Fakülte/Meslek Yüksekokulu yönetim kurulunca belirlenir.


Bavuru Yeri  : Örenci 襤leri Dairesi Bakanl覺覺