Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Hakkında Bilgiler

 
BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI BÖLÜMÜ
 
 • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı’nın amacı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı sağlamak ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli insan gücünü yetiştirmektir. İş dünyasının yönetim ve teknolojik gelişim hızına destek verecek büro yöneticilerini ve yönetici asistanlarını yetiştirmek bölümün hedefidir.
 • Programda, 2010-2011 eğitim yılında 30 öğrenci burssuz ve 3 öğrenci %100 burslu kontenjan olmak üzere toplam 33 kontenjan bulunmaktadır.
 • Ticaret Liseleri bünyesinde bulunan Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümü mezunlarına “sınavsız geçiş”  hakkı tanınmaktadır.
 • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı’nda İngilizce Hazırlık sınıfını okumak isteğe bağlıdır.
 • Programda ders veren öğretim görevlileri alanında eğitim almış ve sektör deneyimi bulunan kişilerden oluşmaktadır. Bu nedenle Meslek Yüksekokulları mantığına uygun olarak teorik bilgiler pratik deneyimlerle desteklenebilmektedir.  
 • Programımız; büro teknolojilerini büro ortamında etkin ve verimli kullanabilme, çağdaş yönetim anlayışı ile büro işlerinin idaresi, etkin iletişim yöntemleri, on parmak klavye kullanımı(Q klavye/F klavye) gibi teknik becerileri kazandırmaktadır.
 • 2 yıllık eğitim süremizin 4. Döneminde haftada 9 saatlik “Mesleki Uygulama” dersi ve staj programı ile başta Maltepe Üniversitesi olmak üzere saygın kurum ve kuruluşlarda mezun olmadan önce eğitimin pratiği yapılmaktadır.
 • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı mezunları tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışma olanaklarına sahip bulunmaktadırlar. 2010 yılı mezunlarımız dahil olmak üzere alanı ile ilgili çalışmak isteyen öğrencilerimize ait  “iş bulamayan”  bilgisi bulunmamaktadır. Mezun öğrencilerimize iş birliği yaptığımız İstanbul’un önde gelen kurum ve kuruluşları ile iletişim kurabilmeleri konusunda bölüm olarak destek verilmektedir.
 
         
 
Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
 • Halkla İlişkiler
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

MEZUNLARIMIZIN LİSANS ÖĞRENİMİNE HAZIRLIK PROGRAMINA KATILMADAN ÜÇÜNCÜ SINIFA KAYIT YAPTIRABİLECEKLERİ AÇIK ÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI : İktisat-İşletme

 

Öğrencilerimizin staj yaptıkları bazı işyerleri şunlardır:

AKADEMİK PERSONEL