Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Hakkında Bilgiler

 
TIBBİ DÖKÜMANTASYON ve SEKRETERLİK BÖLÜMÜ
 
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı’nın amacı, Tıp alanında kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı sağlamak ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli insan gücünü yetiştirmektir. Tıp dünyasının yönetim ve teknolojik gelişim hızına destek verecek büro yöneticilerini ve tıp sekreterlerini yetiştirmek bölümün hedefidir.
 • Programda, 2010-2011 eğitim yılında 30 öğrenci burssuz ve 3 öğrenci %100 burslu kontenjan olmak üzere toplam 33 kontenjan bulunmaktadır.
 • Sağlık Meslek Liseleri bünyesinde bulunan Tıbbi Sekreterlik bölümü mezunlarına “sınavsız geçiş”  hakkı tanınmaktadır.  
 • Programda ders veren öğretim görevlileri alanında eğitim almış ve sektör deneyimi bulunan kişilerden oluşmaktadır. Bu nedenle Meslek Yüksekokulları mantığına uygun olarak teorik bilgiler pratik deneyimlerle desteklenebilmektedir.  
 • Programımız; büro teknolojilerini büro ortamında etkin ve verimli kullanabilme, çağdaş yönetim anlayışı ile büro işlerinin idaresi, etkin iletişim yöntemleri, tıbbi terminoloji ve tıp etiği, sağlık bilgisi, on parmak klavye kullanımı(Q klavye ve F klavye) gibi mesleğe yönelik teknik becerileri kazandırmaktadır.
 • 2 yıllık eğitim süremizin 4. Döneminde haftada 9 saatlik “Mesleki Uygulama” dersi ve staj programı ile başta Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi olmak üzere saygın tıp kurum ve kuruluşlarında mezun olmadan önce eğitimin pratiği yapılmaktadır.
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı mezunları tüm kamu ve özel sektör tıp kuruluşlarında (hastaneler, laboratuvarlar, klinikler…) çalışma olanaklarına sahiptirler. Bölümümüz 2011 yılında ilk mezunlarını verecektir.
     
 
Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
 • Sağlık İdaresi
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Sağlık Kurumları Yöneticiliği
 • Sağlık Yönetimi

MEZUNLARIMIZIN LİSANS ÖĞRENİMİNE HAZIRLIK PROGRAMINA KATILMADAN ÜÇÜNCÜ SINIFA KAYIT YAPTIRABİLECEKLERİ AÇIK ÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI : İktisat-İşletme

 
AKADEMİK PERSONEL
 

Öğr. Gör. Ahsen YALIN (Bölüm Başkanı-Vekaleten)

Cumhuriyet Üniversitesi (MYO, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı),  Anadolu Üniversitesi (İşletmeFakültesi) ve Marmara Üniversitesi, İşletme Yüksek Lisans Programı’ndan mezun oldu. Halen Maltepe Üniversitesi İletişim Bilimleri doktora öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir. Başlıca ilgilendiği alanlar; Pazarlama, siyasal iletişim ve siyaset sosyolojisidir. İş deneyimleri arasında eğitim uzmanlığı, departman sekreterliği, yönetici asistanlığı, İnsan Kaynakları ve Danışmanlık alanında yöneticilik vardır. Ayrıca; Maltepe Üniversitesi MYO Büro Yönet     imi ve Yönetici Asistanlığı Programı’nda 3 yıldır öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

 Öğr. Gör. Şükran TANTAY     İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi.  Matematik Öğretmenliği ve Okul Yöneticiliği yaptı. Çeşitli Üniversitelerde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Öğretim Görevlisi olarak halen çalışmaktadır. Aynı zamanda Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans programında kariyerine devam etmektedir. 22-24 Ekim 2008 tarihinde yapılan 7. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresinde “Bilgi Toplumu Açısından Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı” konulu bildiri sunmuştur. Yaşam boyu eğitimin gerekliliğine inanmaktadır. İFMC üyesidir.
Öğr. Gör. Yasemin KADIOĞLU Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden 2004 yılında mezun olmuştur. Bir süre özel sektörde çalışmıştır. 2007 yılında Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Anabilim Dalından  “Türkiye Ekonomisi’nde Dış Borçlar veDış Borçların Sürdürülebilirliği” başlıklı tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2009 yılından beri Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Programında öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.   Türkiye Ekonomisi,  Kriz Ekonomisi ve Uluslararası Finans bilimsel ilgi alanları arasındadır.
Öğr. Gör. Engin OĞUZAY Doğu Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden 1999 yılında mezun olduktan sonra aynı yıl Maltepe Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.  Bilgisayar Yüksek Lisans programını 2007 yılında bitirdi. Şu an Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Doktora programına devam etmekte ve tez aşamasında bulunmaktadır.
Okt. Yeşim OCAK

İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden 1996 yılında mezun olmuştur. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (MBA) yüksek lisansını 2000-2002 yılları arasında tamamlamıştır. 2002 yılından itibaren Maltepe Üniversitesi’nde okutman olarak görev yapmaktadır. 2008 yılında Malmö, İsveç’de düzenlenen uluslararası konferansta ‘The Role of Language in the Loss of Culture of Immigrants’ adlı ve 2010 yılında Salamanca, İspanya’da düzenlenen uluslararası konferansta ‘The effect of the foreign immigrants and the companies with foreign investment, on the local economy of Alanya’ adlı sunumlar yapmıştır.

 

Öğr. Gör. Aslı N. SENCER

 

Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü'nde "Tevfik Rüştü Aras Dönemi Olaylarla Türk Dış Politikası" adlı tezle tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü'nde devam etmekte olduğu Doktora'da tez aşamasındadır. Maltepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi bölümünde 3 yıldır öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve bu bölümün eğitim koordinatörlüğü görevini de yürütmektedir.

 

Öğr. Gör. Şefik ASAN

 

19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edebiyat Bölümü mezunu. Ayrıca Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Merkezi İngilizce Bölümü’nü bitirdi. Uzun yıllar çeşitli liselerde edebiyat öğretmenliği yaptı. 2006-2008 yılları arasında Teknoloji Televizyonu’nda Kitap Dünyası adlı programın yapımcılığı ve sunuculuğunu yürüttü. Şefik Asan bir yazar ve barış aktivisti.  Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Merkezi Danışma Kuru üyesi. Onun  Barış Kültürü adlı kitabı bu alanda yazılmış tek yapıttır. Barış Kültürü kitabından başka, Kaçış, Şimdi Yaşamak Vardı veKaradeniz Rapsodisi adlı romanları var. Bunun yanında birçok edebiyat dergisinde öyküleri yayımlanıyor. Üç yıldan beri Maltepe Üniversitesi’nde Türk Dili öğretim görevlisi olarak çalışıyor.
Öğr. Gör. Aslı ÖZTOPÇU Anadolu Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü(Pazarlama) lisans mezunudur. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansını tamamladı. 2009’dan bu yana Maltepe Üniversitesi İİBF İktisat Doktora Programına devam etmektedir. Üniversite bünyesinde Pazarlama Yönetimi, Pazarlama İletişimi, Turizm Pazarlaması, Yeni İletişim Teknolojileri, İşletme Yönetimi, CRM, İnsan Kaynakları Yönetimi, Satış Yönetimi, Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri derslerini vermektedir.
Öğr. Gör. Handan DOĞAN Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünden 1983 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsünde 1989 yılında yüksek lisansını tamamladı. Gelişim, Okul Öncesi Eğitime Giriş, Özel Eğitim, Anne ve Çocuk Beslenmesi ile Anne ve Çocuk Sağlığı dersleri vermektedir. Özel eğitim alanında yurtiçi ve yurtdışı kongrelerde bildirileriler sundu.  Makaleleri ve Kitap bölümleri yayınladı. Yurtdışında farklı dönemlerde özel eğitim ve okul öncesi eğitim çalışmalarına katıldı. Türkiye’de ilk kez Beyin Hasarlı çocuklara yönelik ilköğretim sınıfları projesini gerçekleştirdi.  Halen Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim dalında doktora çalışmasının tez aşamasındadır. Özel ilgi alanları: Görsel algı gelişimi, özel öğrenme güçlükleri, beyin ve öğrenme.
Yrd. Doç. Dr. Gürdal ÜLGER

1992 yılında Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Trakya Üniversitesi Tekirdağ Meslek Yüksekokuluna Öğretim Görevlisi olarak atandı. 1995 yılında Marmara Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalında Yüksek Lisansını, 2002 yılında aynı Ana Bilim Dalında Doktorasını tamamladı. 2006 yılında Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak görevine başladı. Halen Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde Öğretim Üyesidir. Aynı zamanda Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanlığı ve Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir.

Prof. Dr. Suat ANAR  
Öğr. Gör. Özlem ÖNCEL Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü bitirdikten sonra, aynı Üniversitede MBA yapmıştır. Halen Beykent Üniversitesinde doktora çalışmaları devam ediyor.

Öğr. Gör. Demet P. SÜSLÜ

Ankara Üniversitesi, Eğitimde Psikolojik Hizmeteler Bölümü’nden mezun oldu (1993). Ankara Üniversitesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ana Bilim Dalında “ Çalışan ve Öğrenci Ergenlerde Kimlik Duygusu Kazanımın Araştırılması” ile yüksek lisansını tamamladı (2002). Psikolojide Temel Kavramlar ve Sorunları, Psikolojiye Giriş, Çocuk Ruh Sağlığı, Okul Öncesi Rehberlik, Anne-Baba Eğitimi, Çocukta Oyun Gelişimi ve Yaratıcılık ve Eğitimi derslerini vermektedir. Aile ve Çift Terapileri, Psikanalizden Dinamik Psikoterapilere Eğitimi ve Psikodrama Eğitimleri almıştır. Aile ve ergenlere yönelik bireysel danışmanlık, aile ve ergenlere yönelik iletişim, anne-baba tutumları, ergenin gelişim özellikleri, motivasyon, meslek seçimine ilişkin seminer ve grup çalışmaları bulunmaktadır.
Öğr. Gör. Emin ŞAYLAN Türkiye Radyo Televizyon kurumunda spiker ve program yapımcısı olarak çalıştım, 1999 yılında emekli oldum. 1983 yılından beri  sinema-tv-reklam ve belgesel seslendirme sanatçıdır. emekli olduktan sonra bazı özel şirketlerde genel müdürlük yaptı. 8 yıldır da Maltepe üniversitesinde öğretim görevlisi olarak fonetik diksiyon ve güzel konuşma  ve sunum derslerini vermektedir. 2006 yılında basımı yapılan “Türkçe için” adlı eseri bulunmaktadır.
Doç. Dr. Esen K. GÜNAL  
Prof. Dr. Mustafa Y. TÜLBEK  

Yrd. Doç. Dr. Nezih VAROL

 

   

Yrd. Doç. Dr. Turan ŞALVA