Çocuk Gelişimi Bölümü Hakkında Bilgiler

 
ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ
 
 • Misyonumuz; değişen bilim, teknoloji, eğitim ve sağlık gereksinimleri doğrultusunda 0-18 yaş sağlıklı/özel gereksinimli çocuk ve gençlerin gelişimine ve eğitimine destek veren,  aileleri ve toplumu çocuğun sağlıklı gelişimi ve eğitimi konusunda aydınlatan, bakım, koruma, eğitim ve araştırma becerilerine sahip, alanın ara eleman ihtiyacını karşılayacak çocuk gelişimciler yetiştirmektir.
 • Vizyonumuz; Yaratıcı, güvenli, toplumsal değerleri bilen, bakım, eğitim hizmeti verebilen, ulusal ve uluslar arası sağlık ve eğitim alanında öncelikle tercih edilen çocuk gelişimcileri yetiştiren bir bölüm olmaktır.
 • Çocuk Gelişimi programı, çocukların sağlıklı bir ortamda yaşayabilmelerinde eğitime ve danışmanlığa duyulan ihtiyacı karşılamak amacı ile kurulmuştur. Programın amacı, 0-18 yaş normal gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocukların gelişimini destekleyici eğitim programı ile bu alanda çocuğa, aileye ve topluma hizmet sunan tüm birimlere ara eleman yetiştirmektir.
 • Programda, 0-18 yaş çocuklarının gelişimi ve eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Uygulamalı derslerde, normal gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocukların bireysel ve grup eğitimlerine yer verilmektedir. Tüm bu çalışmalar alanda yapılan gözlem ve uygulamalar ile birlikte yürütülmektedir. Uygulamalar; resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumları, hastanelerin oyun odaları, çocuk klinikleri ve özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde gerçekleştirilmektedir. 
 • İngilizce Hazırlık isteğe bağlıdır.
 • Çocuk Gelişimi programını, öncelik kız meslek lisesi “çocuk gelişimi” mezunları olmak üzere tüm öğrenciler tercih edebilirler.
 • Programımız 4 öğrenci %100 burslu olmak üzere 44 kontenjana sahiptir.
 • 2010 yılı mezunlarımız dahil olmak üzere alanı ile ilgili çalışmak isteyen öğrencilerimize ait  “iş bulamayan”  bilgisi bulunmamaktadır.
 • Çocuk gelişimi mezunları; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve resmi okulların okul öncesi eğitim merkezlerinde anasınıflarında, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı gündüz bakım evleri/çocuk yuvaları/kreşlerde, çocuk sağlığı merkezlerinde, çocuk kliniklerinin oyun odalarında ve özel eğitim merkezlerinde çalışabilirler. 

HEDEFLER

 • Ülkenin geleceğine yön verecek çocuk ve gençlerin sağlıklı gelişimlerinin ve eğitimlerinin önemini bilen,
 • Çocuk Gelişimi ve eğitimi alanında ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri bakım ve eğitim alanlarında kullanabilen,
 • Mesleki sorumluluklarının bilincinde ve etik değerlere bağlı,
 • Çocuk gelişimi, bakım, sağlık ve eğitim alanındaki bilimsel araştırmaları, eğitimi yönlendiren teknoloji ve politikaları izleyebilen,
 • Çocuk gelişimi ve eğitimi alanındaki sorunları tanımlayabilen ve çözüm üretimine destek verebilen,
 • Yenilikçi düşüncelere açık, değerler konusunda bilinçli, özenli, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olan,
 • Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek mesleki alanda kendini geliştirebilen,
 • Etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilen
 • Toplumsal olaylara duyarlı olan ve bireysel sorumluluk alabilen,
 • Eğitim ve sağlık ekibi içinde yeterli ve etkin biçimde rol alabilen,
 • Farklılıklara ve insan haklarına saygılı çocuk gelişimciler yetiştirmektir.

 

               
 
Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
 • Okul Öncesi Öğretmenliği

 

NOT: MEZUNLARIMIZIN LİSANS ÖĞRENİMİNE HAZIRLIK PROGRAMINA KATILMADAN ÜÇÜNCÜ SINIFA KAYIT YAPTIRABİLECEKLERİ veya LİSANS ÖĞRENİMİNE HAZIRLIK PROGRAMINA KAYIT YAPTIRABİLECEKLERİ HERHANGİ BİR AÇIK ÖĞRETİM LİSANS PROGRAMI YOKTUR.

 

Öğrencilerimizin staj yaptıkları bazı işyerleri şunlardır:


      

 

     

      

AKADEMİK PERSONEL
 
Öğr. Gör. Handan DOĞAN  (Bölüm Başkanı)

 
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünden 1983 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsünde 1989 yılında yüksek lisansını tamamladı. Gelişim, Okul Öncesi Eğitime Giriş, Özel Eğitim, Anne ve Çocuk Beslenmesi ile Anne ve Çocuk Sağlığı dersleri vermektedir. Özel eğitim alanında yurtiçi ve yurtdışı kongrelerde bildirileriler sundu.  Makaleleri ve Kitap bölümleri yayınladı. Yurtdışında farklı dönemlerde özel eğitim ve okul öncesi eğitim çalışmalarına katıldı. Türkiye’de ilk kez Beyin Hasarlı çocuklara yönelik ilköğretim sınıfları projesini gerçekleştirdi.  Halen Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim dalında doktora çalışmasının tez aşamasındadır. Özel ilgi alanları: Görsel algı gelişimi, özel öğrenme güçlükleri, beyin ve öğrenme.

Öğr. Gör. Demet P. SÜSLÜ

Ankara Üniversitesi, Eğitimde Psikolojik Hizmeteler Bölümü’nden mezun oldu (1993). Ankara Üniversitesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ana Bilim Dalında “ Çalışan ve Öğrenci Ergenlerde Kimlik Duygusu Kazanımın Araştırılması” ile yüksek lisansını tamamladı (2002). Psikolojide Temel Kavramlar ve Sorunları, Psikolojiye Giriş, Çocuk Ruh Sağlığı, Okul Öncesi Rehberlik, Anne-Baba Eğitimi, Çocukta Oyun Gelişimi ve Yaratıcılık ve Eğitimi derslerini vermektedir. Aile ve Çift Terapileri, Psikanalizden Dinamik Psikoterapilere Eğitimi ve Psikodrama Eğitimleri almıştır. Aile ve ergenlere yönelik bireysel danışmanlık, aile ve ergenlere yönelik iletişim, anne-baba tutumları, ergenin gelişim özellikleri, motivasyon, meslek seçimine ilişkin seminer ve grup çalışmaları bulunmaktadır.

Dr. Hasret NUHOĞLU

 

Lisans, yüksek lisans ve doktoramı Gazi Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalında tamamladı.Yüksek lisansta öğrenme döngüsü (learning cycle), doktora tezinde sistem dinamiği yaklaşımının (system dynamics) fen konularında uygulanmasına yönelik deneysel çalışmalar yaptı. Sistem dinamiği yaklaşımını Türkiye’de eğitim alanında ilk uygulayıcısıdır. Halen sistem dinamiği yaklaşımının farklı derslerde ve farklı konularda uygulanabilmesine yönelik yaygınlaştırma projeleri yürütüyor. İlgi alanları: öğrenme-öğretme yaklaşımları, okul öncesi dönemde fen-matematik ve bilgisayar öğretimi.

Öğr. Gör. Ebru A. TARALP  

 

Öğr. Gör. Aslı N. SENCER

 

Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü'nde "Tevfik Rüştü Aras Dönemi Olaylarla Türk Dış Politikası" adlı tezle tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü'nde devam etmekte olduğu Doktora'da tez aşamasındadır. Maltepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi bölümünde 3 yıldır öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve bu bölümün eğitim koordinatörlüğü görevini de yürütmektedir.
Öğr. Gör. Esra K. PEKER  
Okt. Seda KÜRKÇÜ İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dalından 2006 yılından mezun olmuştur.Üniversitedeki öğrenim hayatı boyunca kültürel çalışma ve araştırmalarda bulunmak için dönem dönem A.B.D'de bulunmuş ve 2005 yılında orada aldığı mesleki eğitimle uluslararası İngilizce Öğretmenliği sertifikasını (CTEFL) almaya hak kazanmıştır.T.C Maltepe Üniversitesi MASEM uzaktan dil eğitimi programı olan Live-English 'in oluşturulmasında görev almıştır.2010 yılında Londra Ticaret Odası'ndan İş İngilizcesi Öğretmenliği sertifikası almıştır.2008 yılından bu yana Maltepe Üniversitesi'nde Yabancı Diller Yüksekokulu'na bağlı okutman olarak görev yapmaktadır.
Öğr. Gör. Engin OĞUZAY Doğu Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden 1999 yılında mezun olduktan sonra aynı yıl Maltepe Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.  Bilgisayar Yüksek Lisans programını 2007 yılında bitirdi. Şu an Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Doktora programına devam etmekte ve tez aşamasında bulunmaktadır.

 

Öğr. Gör. Şefik ASAN

 

19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edebiyat Bölümü mezunu. Ayrıca Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Merkezi İngilizce Bölümü’nü bitirdi. Uzun yıllar çeşitli liselerde edebiyat öğretmenliği yaptı. 2006-2008 yılları arasında Teknoloji Televizyonu’nda Kitap Dünyası adlı programın yapımcılığı ve sunuculuğunu yürüttü. Şefik Asan bir yazar ve barış aktivisti.  Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Merkezi Danışma Kuru üyesi. Onun  Barış Kültürü adlı kitabı bu alanda yazılmış tek yapıttır. Barış Kültürü kitabından başka, Kaçış, Şimdi Yaşamak Vardı veKaradeniz Rapsodisi adlı romanları var. Bunun yanında birçok edebiyat dergisinde öyküleri yayımlanıyor. Üç yıldan beri Maltepe Üniversitesi’nde Türk Dili öğretim görevlisi olarak çalışıyor.
Yrd. Doç. Dr. Ahu TUNÇEL 1975’te İstanbul’da doğdu. İlk ve ortaöğretimini İstanbul’da aldı. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde lisans eğitimini, 1999 yılında ise İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. 2002 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalında başladığı doktora eğitimini 2008 yılında bitirdi. "Bir Siyaset Felsefesi: Cumhuriyetçi Özgürlük" adlı özgün bir kitabı ve "Bilgi Felsefesi" başlıklı editörlüğünü üstlendiği bir çalışması bulunan Ahu Tunçel'in ilgi alanı, özellikle liberalizm ve yeni cumhuriyetçilik üzerine yoğunlaşmaktadır.
Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN İstanbul, 1950. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdi (1972). Doktora tezini Prof. Dr. Nermi Uygur’un yönetiminde İstanbul Üniversitesinde yaptı. Doktoratezinin konusuPetrus Abelardus’un Ahlak Anlayışı’dır.  1987’de Yardımcı Doçent, 1988’de Doçent, 1996’da Profesör oldu. Aynı Üniversitede 2000 yılına kadar çalıştı. 2000 yılından beri Maltepe Üniversitesinde görev yapmaktadır. Maltepe Üniversitesinde Dekan Yardımcılığı, Dekanlık, Rektör Yardımcılığı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Erasmus Kurum Koordinatörlüğü gibi görevlerde bulundu. 2004 yılında Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümünü kurdu ve 2010 Ağustosuna kadar Başkanlığını yürüttü.  Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve Maltepe İlçesi İnsan Hakları Kurulu Üyesidir. Türkiye Felsefe Kurumu ve Uluslararası Felsefe Kuruluşları Federasyonu Başkan Yardımcısıdır. Felsefenin bir söylem olarak kuruluşu üzerinde durmakta ve bu bakımdan, insan, varlık, zihin, dil, bilgi felsefesi bağlamında etik ve insan hakları konusunda çalışmaktadır. Özgün bir terim olarak ürettiği; hem bir bakış açısı hem de temel bir disiplin olarak değerlendirdiği “antropontoloji” eşliğinde felsefi söylemini yeniden kurmaktadır. Çok sayıda kitabı ve makalesi vardır.

 

Yrd. Doç. Dr. Güldeniz AĞİŞ

 

Ağabeyi Mehmet EKMEN’İN kanun icracısı olması sebebiyle ve babasının da teşvikleriyle küçük yaşlardan itibaren akordeon, piyano ve kanun çalarak bir müzik ortamında yetişti. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’na girdi. Yesari Asım ARSOY, Alâeddin YAVAŞÇA, Bekir Sıtkı SEZGİN, Erol DERAN, Cahit ATASOY, Faruk K. TİMURTAŞ, Orhan  Şaik GÖKYAY ve Rüştü ŞARDAĞ gibi dönemin büyük şiir ve müzik üstatları ile çalışma fırsatı buldu. Yüksek lisans ve sanatta yeterliğini (doktora) aynı üniversitede birincilikle tamamladı. 1987 yılında TRT için Yalnız Efe adlı televizyon dizisine müzik yaptı, bunu Manas Destanı ve Terzi Baba adlı film müzikleri izledi. 1992 yılında Altın Horoz-Yunus Emre Beste Yarışması’nda 1. mansiyon ödülüne layık görüldü. Aynı yıl içinde Ahmed Yesevi’nin şiirlerini bestelemeye başladı. Ege Üniversitesi’nde Türk Tasavvuf Musikisi Korosu’nu kurarak başarılı konserler verdi ve Yunus Emre’nin bestelenmemiş şiirlerinden bir kaset çalışması yaptı. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi’nden yardımcı doçentliğini aldı; burada bölüm  başkanlığı görevinde bulundu. Çocukluk yıllarından beri müzik, resim ve şiir çalışmalarını birlikte yürütmesi, onu sanat felsefesine yönlendirmiş; sanatı bir bütün olarak değerlendirmeye götürmüştür. Serbest, aruz, hece vezniyle yazdığı şiirlerinde de müzik ve resim hissedilmektedir. Bazı bestelerinin güfteleri de kendisine aittir. Çoğu TRT repertuvarında olmak üzere 2009 yılı itibariyle eserlerinin form tasnifi şöyledir: 45 şarkı, 39 ilahi, 7 saz eseri, 6 çocuk şarkısı, 1 na’t, 1 münacaat, 1 tevhid, 1 nakış beste, 1 semah, 3 marş
Öğr. Gör. Özlem ÖNCEL Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü bitirdikten sonra, aynı Üniversitede MBA yapmıştır. Halen Beykent Üniversitesinde doktora çalışmaları devam ediyor.

Öğr. Gör. Nurçin KARABIYIK