Lojistik Bölümü Hakkında Bilgiler

 
LOJİSTİK BÖLÜMÜ

 • Günümüzün iş dünyası; uluslararası rekabetin, mal, teknoloji ve varlıkların yer aldığı bir arenaya dönüşmüş bulunmaktadır. Bu nedenle, iş hayatında başarıya ulaşmak için kullanılan stratejiler ile bu stratejilere uygun faaliyetlerin, yani lojistiğin önemi gittikçe artmıştır.
 • Lojistik, 21. yüzyılda amaca ulaşmak için, tüm organizasyonunu ve kaynaklarını en uyumlu şekilde hareket ettirebilme yeteneği olarak, iş dünyasının gündemine girmiş bulunmaktadır. Bu çerçevede satın alma, nakliye (kara, hava, deniz, demir yolu), gümrük, sigorta, elleçleme, depolama, tedarikçi siparişi izleme, talep tahminleri, envanter yönetimi, lojistik bilgi sistemileri, yedek parça desteği, dağıtım, iade işlemleri, üretime malzeme verme, katma değerli işlemler (etiketleme, fiyat-barkot, paketleme, birleştirme-ayırma, müşteri taleplerine göre ürün hazırlama vs.), rota planlaması ve araç optimizasyonu ile sevkiyat (yükleme ve varış zamanı planlama) gibi çok çeşitli faaliyetler, günümüzde lojistik ile eş anlamlı olarak kullanılır duruma gelmişlerdir.
 • Lojistik meslek dalı; ürün veya hizmetlerin hedef pazarlara, daha ekonomik ve hızlı bir şekilde ulaştırılmasını içermektedir. Lojistik; siparişlerin alımından mal bedellerinin tahsiline, gümrük ve transit geçiş evraklarının hazırlanmasından, depolamaya ve tüm iş süreçlerinin hizmet ile entegrasyonuna kadar çok geniş boyutlara ulaşmıştır. Lojistik meslek elemanı dağıtım, depolama, gümrükleme, uluslararası taşımacılık (hava yolu, kara yolu, deniz yolu, demir yolu, kombine taşımacılık, kargo taşımacılığı ) hizmet sektöründe çalışma imkânına sahiptir.
 • Lojistik elemanı olmak isteyenler, seçtikleri mesleği kazandıracak olan eğitimi başarı ile tamamlamaları durumunda, yeterlik sınavına girmek için eğitim ön şartını yerine getirmiş olmakta, sınavı başardıklarında ise, yönetim kademelerinin belirlediği kurallar içinde göreve başlayarak mesleklerinde yükselmektedirler. Lojistik elemanları, genellikle fabrika ve depoları, iş yeri ortamı, araç yükleme-boşaltma alanı gibi açık ve kapalı ortamlarda çalışmaktadırlar. Çalışma ortamı, yükleme yapılacak araçların fiziksel kontrolü, depolarda mal giriş ve çıkışlarının sistemli bir şekilde sağlanması, belgelerin düzenlenmesi, malların hızlı, güvenli ve zamanında ulaşımının ve müşteri memnuniyetinin sağlanması (CRM) çalışmalarının yapıldığı farklı ortamlardır. Çalışma, ağırlıklı olarak ofis ortamında yapıldığından, ortam lojistik elemanı için rahat ve uygun olup, fabrika sahaları ve depo ortamlarında ise, iş güvenliği kurallarına uygun şekilde hareket edilmesi gerekmektedir.
 • Lojistik Programının amacı; bu programa katılacak olan öğrencilere, lojistiğin temel kavramlarını, sorunlarını anlatmak ve bu konulardaki çözüm yöntemlerini öğretmek, taşımacılık, stoklama, ulaştırma gibi lojistik konularına, bilimsel açıdan bakabilme ve problem çözme tekniklerini bilen ve sektöre yararlı olacak bireylerin yetişmelerini sağlamaktır.
 • Lojistik Programının Hedefleri; Temel Lojistik kavram ve sorunlarına ilişkin bilgileri tarihsel ve sistematik çerçevede edinmiş olan, Lojistik alanındaki ulusal ve uluslararası araştırmaları, yeni yönelimleri ve tartışmaları izleyen, Alanında edindiği bilgileri ilgili alanlardaki sorunları açıklamada, yorumlamada ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmede kullanabilen, Bireysel çalışmalar ve ekip çalışmaları yapma yoluyla sorumluluk alabilen, Özenli, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olan, Yenilikçi düşüncelere açık, değerler konusunda bilinçli, çağın sorunlarını görebilen ve tartışabilen; bu sorunlar çerçevesinde çözümler üreten; inisiyatif sahibi, ülkenin ve dünyanın geleceği konusunda sorumluluk alabilen, Düşüncesini doğru, açık ve anlaşılır bir anlatımla sözlü ve yazılı olarak aktarabilen, Etik değer bilgisine sahip, insan haklarını koruma ve geliştirme bilinci taşıyan lojstikçiler yetiştirmektir.
 • Lojistik programının kontenjanı 3 öğrenci %100 burslu olmak üzere toplam 33 öğrencidir.
 • Meslek Liselerinin ilgili bölümlerinden direkt sınavsız geçiş hakkı bulunmaktadır.
 • Bölümden mezun olmaya hak kazanarak mezun olan öğrenciler, eğitimleri esnasında stajlarını yapma olanaklarını da buldukları lojistik sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalarda ara ve vasıflı eleman olarak iş hayatına kolaylıkla geçiş yaparak başlayabilmektedirler.
 • Programın eğitim dili Türkçe olup isteyen öğrenciler İngilizce hazırlık eğitimine de katılabilmektedirler.
 • İki yıl süren öğretim ve eğitimin,  İkinci yarıyılı sonunda “Staj”, dördüncü yarıyılında ise, haftada 9 saat olmak üzere “Mesleki Uygulama” eğitimlerini, gerek okul tarafından bulunan gerekse de öğrencinin kendi belirlediği ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren öncü kuruluşlarında yapmak olanağı bulunmakta, bu şekilde mezun olmadan önce teorik eğitimlerinin yanı sıra uygulamalı eğitimler de yapılmaktadır.
                     
 
Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
 • Lojistik Yönetimi
 • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
 • Ulaştırma ve Lojistik
 • Uluslararası Lojistik
 • Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

MEZUNLARIMIZIN LİSANS ÖĞRENİMİNE HAZIRLIK PROGRAMINA KATILMADAN ÜÇÜNCÜ SINIFA KAYIT YAPTIRABİLECEKLERİ AÇIK ÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI : İktisat-İşletme

 

Öğrencilerimizin staj yaptıkları bazı işyerleri şunlardır:

  

                    

 

 

AKADEMİK PERSONEL

 

Öğr. Gör. Ahmet M. KİZİROĞLU 
(Bölüm Başkanı)

1981 yılında Deniz Harp Okulundan mezun oldu. 1981-2007 yılları arasında Deniz Kuvvetlerinin harp gemileri ile büyük karargahlarında kurmay ve komutanlık görevlerinde bulundu. Halen uzak yol kaptanlığının yanısıra "Uluslararası İlişkiler ve İşletme" dallarında yüksek lisans derecelerine sahip olup Endüstri İlişkileri ve Çalışma Ekonomisi dalında doktora tez aşamasındadır.  
Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Lojistik Derneği Kurucu Başkanı, Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı.
Doç. Dr. Güner GÜRSOY  

 

Doç. Dr. Mehmet MELEMEN

 

   
Yrd. Doç Dr. Gürdal ÜLGER

1992 yılında Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Trakya Üniversitesi Tekirdağ Meslek Yüksekokuluna Öğretim Görevlisi olarak atandı. 1995 yılında Marmara Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalında Yüksek Lisansını, 2002 yılında aynı Ana Bilim Dalında Doktorasını tamamladı. 2006 yılında Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak görevine başladı. Halen Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde Öğretim Üyesidir. Aynı zamanda Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanlığı ve Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir.

Yrd. Doç. Dr. Muhammed BAMYACI  

 

Yrd. Doç. Dr. Bahadır APAYDIN

 

  2000 senesinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2003 yılında "1876 Kanun-i Esasi'yi Hazırlayan Siyasal ve Hukuksal Koşullar" konulu çalışması ile yüksek lisans derecesi elde etti. 2009 yılında "Kapitülasyonların Osmanlı-Türk Adli ve İdari Modernleşmesine Etkisi" konulu doktora çalışması ile doktora derecesini aldı. 2006 'da ARIT (Amerikan-Türk Araştırma Enstitüsü) Bursu Kazandı. Halen Maltepe Üniversitesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesidir.

 

Öğr. Gör. Aslı N. SENCER

 

Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü'nde "Tevfik Rüştü Aras Dönemi Olaylarla Türk Dış Politikası" adlı tezle tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü'nde devam etmekte olduğu Doktora'da tez aşamasındadır. Maltepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi bölümünde 3 yıldır öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve bu bölümün eğitim koordinatörlüğü görevini de yürütmektedir.
Öğr. Gör. Ferit PEHLİVANOĞLU
İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünden 2003 yılında mezun oldu. Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans eğitimini 2010 yılında tamamladı. Meslek Yüksekokulu'nda Matematik, 3D Grafik-Animasyon Tasarımı, Fizik, Ticari Matematik ve Fen-Edebiyat Fakültesinde Optimizasyon Metodları derslerini vermekte olup ilgi alanları; bilgisayar ortamında matematik ve geometri, yapay zeka ve kriptoloji'dir. Yazmış olduğu, POV-Ray Uygulamaları (2008) ve Mathematica Uygulamaları (2009) adında iki adet yardımcı ders kitabı vardır.
 
Öğr. Gör. Engin OĞUZAY Doğu Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden 1999 yılında mezun olduktan sonra aynı yıl Maltepe Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.  Bilgisayar Yüksek Lisans programını 2007 yılında bitirdi. Şu an Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Doktora programına devam etmekte ve tez aşamasında bulunmaktadır.

 

Öğr. Gör. Şefik ASAN

 


19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edebiyat Bölümü mezunu. Ayrıca Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Merkezi İngilizce Bölümü’nü bitirdi. Uzun yıllar çeşitli liselerde edebiyat öğretmenliği yaptı. 2006-2008 yılları arasında Teknoloji Televizyonu’nda Kitap Dünyası adlı programın yapımcılığı ve sunuculuğunu yürüttü. Şefik Asan bir yazar ve barış aktivisti.  Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Merkezi Danışma Kuru üyesi. Onun  Barış Kültürü adlı kitabı bu alanda yazılmış tek yapıttır. Barış Kültürü kitabından başka, Kaçış, Şimdi Yaşamak Vardı veKaradeniz Rapsodisi adlı romanları var. Bunun yanında birçok edebiyat dergisinde öyküleri yayımlanıyor. Üç yıldan beri Maltepe Üniversitesi’nde Türk Dili öğretim görevlisi olarak çalışıyor.
 

 

Öğr. Gör. Murat DÜZGÜN

 

1990 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Lisans, 1993 yılında U.I.C. International Business Management - Pre-MBA (Chicago-U.S.A.), 2005 yılında Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme (Pazarlama Yönetimi – MBA) Yüksek Lisans Programını tamamladı.
Okt. Yeşim OCAK
İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden 1996 yılında mezun olmuştur. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (MBA) yüksek lisansını 2000-2002 yılları arasında tamamlamıştır. 2002 yılından itibaren Maltepe Üniversitesi’nde okutman olarak görev yapmaktadır. 2008 yılında Malmö, İsveç’de düzenlenen uluslararası konferansta ‘The Role of Language in the Loss of Culture of Immigrants’ adlı ve 2010 yılında Salamanca, İspanya’da düzenlenen uluslararası konferansta ‘The effect of the foreign immigrants and the companies with foreign investment, on the local economy of Alanya’ adlı sunumlar yapmıştır.